sibir-ix-master: show route primary protocol TELEZON View the BGP map


91.195.100.0/23    via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2023-05-22] * (100) [AS34858i]
195.209.96.0/23    via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2023-05-22] * (100) [AS34858i]