sibir-ix-master: show route primary protocol TELEKTA View the BGP map


91.238.248.0/24    via 185.1.81.98 on ens224 [TELEKTA 2023-04-25] * (100) [AS47486i]