sibir-ix-master: show route primary protocol OPTIZONE View the BGP map


185.161.34.0/24    via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-04-25] * (100) [AS43238i]
193.58.251.0/24    via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-30] * (100) [AS51289i]
185.25.61.0/24     via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-04-25] * (100) [AS43238i]