sibir-ix-master: show route protocol TELEZONx2 View the BGP map


195.208.164.0/22  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] * (100) [AS34858i]
91.195.100.0/23  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] (100) [AS34858i]
195.208.190.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-05-12] * (100) [AS25449i]
91.216.121.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] (100) [AS51067i]
194.226.63.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] * (100) [AS34858i]
94.139.243.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-05-19] * (100) [AS210889i]
195.238.246.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] * (100) [AS34858i]
194.190.173.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-05-29] * (100) [AS52085i]
195.19.22.0/24   via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] * (100) [AS34858i]
193.232.162.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] * (100) [AS34858i]
195.19.73.0/24   via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-05-19] * (100) [AS56854i]
195.209.96.0/23  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-04-25] (100) [AS34858i]
80.91.205.0/24   via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2023-05-11] (100) [AS204919i]