sibir-ix-master: show route protocol OPTIZONE View the BGP map


185.161.34.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-04-25] * (100) [AS43238i]
151.236.111.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-31] (100) [AS57363i]
185.253.21.0/24  via 185.1.81.95 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-26 from 185.1.81.99] (100) [AS21030i]
185.40.155.0/24  via 185.1.81.95 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-26 from 185.1.81.99] (100) [AS21030i]
185.40.154.0/24  via 185.1.81.95 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-26 from 185.1.81.99] (100) [AS21030i]
193.58.251.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-05-30] * (100) [AS51289i]
185.25.61.0/24   via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-04-25] * (100) [AS43238i]
37.220.167.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2023-04-25] (100) [AS34879i]