master: show route primary protocol TELEZON View the BGP map


195.208.167.0/24  via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
195.208.166.0/24  via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
91.195.100.0/23  via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
194.226.63.0/24  via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
195.19.22.0/24   via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
193.232.162.0/24  via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS34858i]
195.19.73.0/24   via 185.1.81.18 on ens224 [TELEZON 2021-01-19] * (100) [AS56854i]