master: show route primary protocol OPTIZONE View the BGP map


185.161.34.0/24    via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-16] * (100) [AS43238i]
151.236.111.0/24   via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-16] * (100) [AS57363i]
185.40.154.0/24    via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-22] * (100) [AS21030i]
193.58.251.0/24    via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-22] * (100) [AS51289i]
185.25.61.0/24     via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-16] * (100) [AS43238i]