master: show route primary protocol OPTIBIT View the BGP map


213.209.145.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.147.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.146.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.149.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.148.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.24.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.151.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.77.138.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.150.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.153.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.152.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.20.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.155.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.154.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.157.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.156.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.16.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.159.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
91.230.211.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
91.230.210.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
109.238.192.0/20  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.135.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.136.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.139.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.96.37.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.141.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.96.36.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
213.209.140.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.0.0/20   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.95.230.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.58.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
185.240.93.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.240.92.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.240.95.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.57.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.240.94.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.52.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.230.12.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.14.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS199524i]
185.230.15.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.230.14.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.105.46.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.241.69.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.241.68.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.92.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.112.58.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.99.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2019-01-15] * (100) [AS199524i]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS199524i]
185.73.218.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
151.236.111.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-28] * (100) [AS57363i]
178.171.84.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.80.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.76.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.114.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS199524i]
185.102.114.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 178.171.120.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
94.126.207.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
94.126.204.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
94.126.204.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.116.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
94.126.205.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.81.144.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.112.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.81.146.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
178.171.106.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.84.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2019-01-15] * (100) [AS199524i]
185.25.62.165/32  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496?]
178.171.101.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 178.171.96.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.164.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.110.128.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 158.46.164.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.167.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.166.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.110.130.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.161.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 158.46.160.0/22  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.163.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.162.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.173.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 213.5.72.0/21   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.172.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.175.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.174.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.169.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 213.5.76.0/22   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.168.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
158.46.168.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.171.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.170.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.181.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.180.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
158.46.180.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129i]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.177.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.176.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.179.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.178.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
84.22.148.0/22   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.189.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.188.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.190.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.185.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.187.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.186.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 185.95.102.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 158.46.128.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
46.232.40.0/21   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2019-01-15] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 46.232.32.0/21   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2019-01-15] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 185.100.158.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.156.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.159.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.152.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.96.132.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
78.41.84.0/22   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
77.90.155.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 77.90.154.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.96.134.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 93.152.248.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 185.78.76.0/23   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.78.78.0/23   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 176.96.224.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
193.58.251.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS51289i]
82.117.84.0/22   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 212.102.144.0/20  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 93.152.224.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
83.172.60.0/22   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.25.61.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 185.25.60.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
185.25.63.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 185.25.62.0/24   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS8496i]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 93.152.208.0/20  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 93.152.205.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 93.152.206.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.89.40.0/23   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 158.46.208.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.89.42.0/23   via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
185.113.138.0/23  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]
92.223.100.0/24  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTI 158.46.216.0/21  via 185.1.81.46 on ens224 [OPTIBIT 2018-12-20] * (100) [AS57129?]