master: show route protocol TELEZONx2 View the BGP map


195.208.167.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] (100) [AS34858i]
195.208.166.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] (100) [AS34858i]
195.208.164.0/22  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] * (100) [AS34858i]
91.195.100.0/23  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] (100) [AS34858i]
195.208.190.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2020-01-20] * (100) [AS25449i]
194.226.63.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] (100) [AS34858i]
195.238.246.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] * (100) [AS34858i]
193.232.247.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] * (100) [AS34858i]
195.19.22.0/24   via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] (100) [AS34858i]
193.232.162.0/24  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] * (100) [AS34858i]
195.19.73.0/24   via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2020-01-22] * (100) [AS56854i]
195.209.96.0/23  via 185.1.81.14 on ens224 [TELEZONx2 2019-12-05] * (100) [AS34858i]