master: show route protocol OPTIZONE View the BGP map


185.161.34.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-16] * (100) [AS43238i]
151.236.111.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-14] * (100) [AS57363i]
185.253.21.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-14] * (100) [AS21030i]
185.40.155.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-14] * (100) [AS21030i]
185.40.154.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-14] * (100) [AS21030i]
193.58.251.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-25] * (100) [AS51289i]
185.25.61.0/24   via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2020-09-16] * (100) [AS43238i]
37.220.167.0/24  via 185.1.81.99 on ens224 [OPTIZONE 2021-10-14] (100) [AS34879i]